Smarthus og styringssystemer

Smarthus er en bolig som har installert styringssystemer for lys, varme, ventilasjon og andre tekniske løsninger. Styringssystemet  styres med et kontrollpanel eller bryter på veggen, fjernkontroll, eller via internett eller mobiltelefon. Med noen få tastetrykk på internett eller mobiltelefonen kan du f.eks. varme opp hytta på forhånd eller styre all belysning og varme med en fjernkontroll. 

Det finnes både trådløsesystemer og systemer hvor signalene går via kabel. Trådløsesystemer gjør det enkelt å installere i eksisterende boliger.

Høy kompetanse og lang erfaring med offentlige bygg og boliger med ulike typer styringssystemer, gjør at vi i RK Elektro har opparbeidet oss en unik spisskompetanse og kan jobbe mot alle typer styringssystemer. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører noe som er meget viktig for å kunne løse kundens ønsker raskt og effektivt.

Enova gir støtte til energitiltak.