Fusjon mellom Kirkenær Elektro og Roverud Elektriske

Kirkenær Elektro AS og Roverud Elektriske AS er begge heleide datterselskaper av Elnett Øst AS. Kirkenær Elektro og Roverud Elektriske er fusjonert til et felles selskap f.o.m. 29.08.2017. Fusjonen er et ledd i Elnett Øst AS sin strategiske plan om større nærvær og aktivitet i elektrikermarkedet i Glåmdalsregionen.

Det nye navnet på selskapet er RK Elektro AS. Selskapet har 16 ansatte med hovedkontor i Kongsvinger og avdelingskontor på Kirkenær.