Referanser

 • NIPRO Nord Odal kommune - ombygging av nye lokaler
 • Kongsvinger kommune - diverse service
 • KIWI Sundehjørnet - diverse service i butikk
 • KIWI Roverud - diverse service i butikk
 • Ryen Eiendom - diverse service på eiendommer
 • Skarstad gartneri - diverse service på gårdsbruk
 • Vennersberg skole - nytt ringeklokkeanlegg
 • GIV IKS - nye spredenett Cat 6a
 • Østcom - diverse service i forbindelse med oppdrag de har
 • Marikollen skole - ny belysning i gymsal
 • Kvinnemuseet - lys i ny utstilling
 • Otervegen 26 - diverse service på eiendommmen
 • Haget Rørleggerservice - diverse servicejobber via
 • Knut Lindberg - diverse servicejobber via
 • St. Clara Kirke - diverse arbeid i forbindelse med nytt tak